Samen naar School

Hoe fijn is het wanneer elk kind naar een gewone basisschool kan gaan?
Met elkaar optrekken roept zorgzaamheid op, creëert ruimte voor diversiteit en draagt bij aan nieuwe vriendschappen. Er is toch niks mooiers dan leren van leeftijdsgenoten?
We hebben een eigen klas, waar maatwerk het uitgangspunt is voor momenten van inclusie.

Zorg met Liefde

Onze persoonlijke begeleiders zorgen met liefde voor uw kind. Er is voor ieder kind tijd en rust voor goede zorg. We handelen altijd vanuit warmte om iedereen een veilige en sfeervolle plek te bieden als basis voor een positieve leerzame ontwikkeling.

Aandacht voor Leren

We werken met een kleine groep kinderen en met een maximale bezetting aan goed geschoolde en enthousiaste begeleiders. Ieder kind krijgt een individueel ontwikkelingsplan dat aansluit bij zijn/haar leerbehoefte. Door veel tijd te investeren in leren, kunnen zij een maximale ontwikkeling doormaken.