Dit is Stichting Duco

Wij bieden zorg, begeleiding en onderwijs op maat aan kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking op een reguliere school.

Het zorg- en onderwijsaanbod vindt plaats binnen de reguliere basisschool De Kievit in Maartensdijk. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Wanneer kinderen met en zonder beperking namelijk samen opgroeien, kunnen ze spelenderwijs toeleven naar inclusieve samenleving. Het is dus niet alleen waardevol voor kinderen van de Samen naar Schoolklas, maar voor ieder kind.

Onze klas is in november gestart en heeft nog plek voor nieuwe kinderen.