Onze werkwijze

Individuele begeleiding

Door de kleine groep met een maximale bezetting aan goed geschoolde en enthousiaste personeelsleden, therapeuten, stagiaires en vrijwilligers krijgt ieder kind de tijd, zorg en begeleiding die hij/zij nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. 

Leren en ontwikkelen

We gaan uit van de mogelijkheden van het kind, niet van de beperkingen. Per kind maken we met ouders, begeleiders en de school een onderwijs-zorgplan op maat. Alle ontwikkelingsgebieden komen hierin aan bod. Te denken valt aan:

  • Fysieke/motorische ontwikkeling (senso/fijne/grove)
  • Cognitieve ontwikkeling
  • Spraak/taal ontwikkeling (ook non-verbaal)
  • Sociale ontwikkeling
  • Emotionele ontwikkeling
  • Zelfstandigheidsontwikkeling

Om individueel afgestemde ontwikkelingsstimulatie, behandeling, begeleiding en zorg op maat te bieden zullen we verschillende methodes inzetten, passend bij de behoeften van een kind.

Alertheid

Kinderen leren van kinderen. Naast het gebruik van verschillende methodes zullen dan ook de aanwezigheid, aanrakingen en geluiden van de kinderen van de basisschool gericht worden ingezet om de alertheid van de kinderen uit onze klas te vergroten. Met een grotere alertheid neemt de kans op ontwikkeling toe.

De leerlingen van onze klas sluiten individueel aan bij hun parallelklas (de reguliere klas met leeftijdsgenoten). Uitgangspunten daarvoor zijn de interesses en mogelijkheden van het kind en de mogelijkheden in de reguliere klas. Kinderen worden hierbij altijd begeleid door hun eigen begeleider.

Kinderen van de reguliere klas zijn ook welkom in onze klas. Zij kunnen bijvoorbeeld hardop lezen oefenen, maar ook gebaren oefenen of helpen met het bevorderen van de zelfstandigheid. Altijd rekening houdend met “waar mogelijk en wenselijk”.